Boldoggá avatás - 2011. szeptember 24. Szarajevó

Idén boldoggá avatják öt nővérünket, köztük a magyar  származású Bernadeta Banja (Bánya Bernadett) nővért is Terezija Banja, a későbbi Bernadeta nővér 1912. június 17-én született a horvátországi Veliki Grđevacban. Apja Josip Banja (Bánya József), 1871-ben Magyarországon, Kaposváron látta meg a napvilágot. Felesége halála után fiatal özvegyként fiával Horvátországba települt. Itt vette feleségül később Kovács Terézt (Tereza Kovač), akinek nagyszülei szintén magyar származásúak voltak. Bernadeta nővér a Banja házaspár tizenkettedik gyermeke.

A környékbeliek mélyen hívő családnak ismerték őket. Ha elismerően akartak szólni valaki vallásosságáról, akkor azt mondták: olyan buzgó, mint Banja. A szülők a ferences harmadrendhez tartoztak, jelentős szerepet vállaltak a szertartásokon, leginkább temetéseken. Mivel a plébános nem tudott magyarul, Josip Banja imádkozott magyar nyelven a hívő közösséggel, beszédeket, buzdításokat is mondott. A család naponta adott hálát a ház egyik sarkában berendezett kis házi oltáruk előtt. Szomszédok, falubeliek is csatlakoztak hozzájuk közös imádságra. A házban két nyelven beszéltek és imádkoztak: magyarul és horvátul. Banjaék háza valóban az imádság háza volt.

Terezija (Bernadeta nővér) sötéthajú, kistermetű, zöldes szemű, csendes, de derűs lány volt. A jószágok legeltetése közben szívesen imádkozta a rózsafüzért, és szabadidejében is örömmel vonult vissza magányos helyekre, hogy imádkozzon vagy lelki könyveket olvasson. Már nagyon fiatalon hívást érzett az Istennek szentelt életre. Telve volt vággyal, hogy Jézust szerzetesi állapotban kövesse az Isteni Szeretet Leányai Kongregációjában, amely Koprivnicában tevékenykedett.
A szülők ajándéknak tekintették döntését, de várnia kellett, míg idősebb lett. Terezija azonban tudta, mit akar. 1929. június 29-én édesapja Koprivnicába, az Isteni Szeretet Leányai Kongregáció kolostorába vitte. Ott maradt 1929 decemberéig. Erősen elhatározta, hogy életét Istennek szenteli. 1929 decemberében apja Szarajevóba kísérte, ahol megkezdhette a jelöltidőt. A testvéreitől és rokonaitól való búcsúzáskor ezt mondta: „Inkább meghalnék, minthogy ne teljesítsem hivatásomat.” Az előírt szerzetesi képzés után letette a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség fogadalmait. Fiatal szerzetesnőként Pale-ban, a kolostor konyháján dolgozott. A korabeli körülmények között nagyon nehéz volt a konyhai munka. Bernadeta nővért jóindulatú, szeretetteljes, türelmes, áldozatkész fiatal nővérnek ismerték. Minden erejét mások jólétéért áldozta. Sok nővérre és sok felnőttre, gyermekre főzött, akik Pale-ba jöttek megerősödni, fölépülni. Mindenki előtt az Istennek odaadott élet és lelkiismeretes kötelességteljesítés példája volt. A tengernyi munka mellett rendszeresen elvégezte az előírt imádságokat. A röpimák nővérének is nevezték. Sokan megjegyezték: az Istenért, a szegényekért és a Társulatért dolgozik, úgy, ahogy az alapító anya, Lechner Franciska megálmodta. Együttműködve Isten kegyelmével szent szerzetesnővé formálódott.
Bernadeta nővér önátadása 29. évében beteljesedett. Életét egészen odaadta Jézusért és fogadalmaiért.

 

http://www.kblj.hr/drinskemucenice/

http://www.isteniszeretetleanyai.hu/vertanuink

 

Drinai Vértanúk
Drinai Vértanúk
Bernadeta Banja
Bernadeta Banja
Bernadeta nővér könyörögj értünk!
Bernadeta nővér könyörögj értünk!