Boldog Bernadeta Banja nővér 100. születésnapjára emlékeztünk Veliki Grđevacban

A Drinai Vértanúk közül a magyar származású Boldog M. Bernadeta Banja nővér idén lenne 100 esztendős. Ez alkalomból 2012. június 30-án ünnepi megemlékezést tartottak Veliki Grđevac-ban (Horvátország). Az ünnepi szentmisét Bjelovar-Križevci (Belovár-Kőrös) egyházmegye püspöke, Vjekoslav Huzjak celebrálta mintegy 20 pappal. Az Isteni Szeretet Leányai Kongregációjának horvát és magyar Tartományfőnöknői, és számos nővér is részt vett az ünnepségen. A helybeliek is meghatottan, büszkén ünnepeltek.
 
Bernadeta nővér Veliki Grđevac-ban született, a helyi templomban keresztelték meg, s e kegyelmi helyen adott hálát az ünneplő közösség Bernadeta nővér életéért, és Istentől kapott rendíthetetlen hitéért, amely vértanúhalálában is megmutatkozott.
 
Az ünnepi szentmise után lehetőségünk nyílt látogatást tenni Bernadeta nővér (Terezija Banja) szülőházánál. Életrajzából tudjuk, hogy szülei mélyen vallásos, egyszerű emberek voltak, a ferences harmadrendhez tartoztak. Bernadeta nővér édesapja, Josip Banja jelentős szerepet vállalt a helyi egyházi életben,pl. mivel a plébános nem tudott magyarul, ő imádkozott magyar nyelven a hívő közösséggel, beszédeket, buzdításokat is mondott. A család naponta adott hálát a ház egyik sarkában berendezett kis házi oltáruk előtt. Szomszédok, falubeliek is csatlakoztak hozzájuk közös imádságra. A házban két nyelven beszéltek és imádkoztak: magyarul és horvátul.
A jövőben a Bjelovar-Križevci egyházmegyében, minden év június 30-án megemlékeznek majd Boldog Bernadeta nővérről és a Drinai vértanúkról.
A Drinai vértanúk néven ismert öt nővér az Isteni Szeretet Leányai Kongregációjának tagjai, 1941-ben szenvedtek vértanúhalált Goražde-ban.
(ld. többet:
http://www.kblj.hr/files2/6_12/DM/uzori.htm