Ismét vidéken jártunk

2012. május 12-14 között Celldömölk környéki falvakban jártunk: Gércén, Kemeneskápolnán, Káldon, Sitkén, Nagysimonyiban, Vásárosmiskén, és Egyházashetyén. Kongregációnkról, Alapítónőnkről, Drinai Vértanúinkról, és nem utolsó sorban a vasárnapi Evangéliumról mondhattuk el gondolatainkat. Nagyon köszönjük a Plébános atyának a  szíves vendéglátást, és a híveknek is köszönet a szerető fogadtatásért!