Nővéreink boldoggá avatása - Istennek legyen hála!

Hamarosan boldoggá avatják öt nővérünket, köztük a magyar származású Bernadeta Banja nővért is. "Január 14-én, pénteken XVI. Benedek magánkihallgatáson fogadta Angelo Amato bíborost, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusát. Az audiencia során a pápa felhatalmazta a kongregációt a következő boldoggáavatási dekrétumok kihirdetésére. A boldoggá avatandók között van (...)" 

http://www.magyarkurir.hu/hirek/majus-elsejen-avatjak-boldogga-ii-janos-palt

http://www.kblj.hr/drinskemucenice/files/deutsch.htm

http://www.isteniszeretetleanyai.hu/vertanuink