Hírek - Galéria

  •  "Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket." (Mt 11,28) Február 26-án szombaton imanapot tartottunk, imádkozni tanultunk sashalmi kollégiumunkban.

  • E napokban, január 25. és február 5. között emlékezünk arra, hogy Alapítónőnk 140 évvel ezelőtt kezdett alapításba Pesten. Megemlékezni, hálát adni január 25-én Pálforduló napján ellátogattunk Budapest V. kerületébe, a Mérleg utcába. A szerény kezdet idején ott lakott Alapítónőnk, majd az első nővérek is, akik Bécsből érkeztek segíteni. A kis lakásban laktak, amíg meg nem nyithatták az első Mária Intézetet a mai Ráday utcában. Köszönjük ...

  • Hamarosan boldoggá avatják öt nővérünket, köztük a magyar származású Bernadeta Banja nővért is. "Január 14-én, pénteken XVI. Benedek magánkihallgatáson fogadta Angelo Amato bíborost, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusát. Az audiencia során a pápa felhatalmazta a kongregációt a következő boldoggáavatási dekrétumok kihirdetésére. A boldoggá avatandók között van (...)"