Kollégiumunk- Mária Intézet

Támogatás lehetősége

Amennyiben szeretné támogatni munkáinkat,

az alábbi bankszámlára küldheti adományát:

Isteni Szeretet Leányai Kongregáció

OTP Bank 11711034-20424851 

 

Jelentkezés

Jövő tanévet illetően: Csak várólistára tudjuk felvenni. Nincs üres helyünk. Érdeklődő levelét, jelentkezési lapját, kérjük 2020. június-júliusban küldje. (Sajnos telefonon sem tudunk július végéig több információval szolgálni.)

 

Általános információk:

Felvételét kérheti, jelentkezhet, bármely budapesti felsőoktatási intézmény hallgatója vagy képzésében sajátos helyzetben lévő is. Lentebb olvasható, milyen papírokat küldjön be, és személyes beszélgetésre hívjuk, ahol megmutatjuk az épületet, ahol a házirendről stb. is ismertetőt adunk, és a jelentkező kérdéseire is válaszolunk.

Mi, az Isteni Szeretet Leányai szerzetesközösség Budapesten két épületben, kis létszámban tudunk diáklányoknak szállást adni: 1094 Budapest, Viola u. 32. és 1163 Budapest, Sasvár u. 25. szám alatt. Célunk: Hitüket élő, szakterületükön érdeklődő és a női hivatásra tudatosan készülő lányok segítése. Kis létszámú lakóközösségeink kialakítása: épületenként 5 szobában (2-3-4 fős); WC/zuhanyzó; konyha; mosoda; kert; tanulóhelyiség 

Más vallásúak is felvételt nyerhetnek, de szükséges lelkészi ajánlás, hogy hitüket gyakorolják, aszerint élnek. 

A jelentkezési lapot - amelyet itt tölthet le - valamint az önéletrajzot (részletesebbet kérünk, nem az eddigi tanulmányok felsorolását), és plébánosi vagy lelkészi ajánlást, a következő e-mail címre kérjük eljuttatni:

fdckollegium@gmail.com

 

Az olvasottak alapján a jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, és behívjuk felvételi-ismerkedő beszélgetésre. (Házirend stb. ismertetése is.)

Néhány fotó az alábbi linken: 

https://docs.google.com/presentation/d/12HVW7Qcw9Hw5iczeysySbqe-xTr6P8-H5HK0zBlnFY4/edit#slide=id.gc6f972163_0_0

Házirend

1. A Mária Intézet egyházi diákotthon, amit a jelentkezők tudomásul vettek, ezért kötelességük annak szellemében élni, és a közösségi életet tehetségük szerint gazdagítani. Közös programok: adventi imaóra, közös Karácsonyozás, nagyböjti imaóra.

2. Az Intézmény szeptember 1-től június hónap utolsó munkanapjáig üzemel. Jelentkezéskor a hallgatók hely biztosítása érdekében a bentlakási szerződésben megállapított helyfoglaló összeget befizetnek (25.000 Ft /1 havi díj/ amit év végén visszakaphatnak. Évközben történő eltávozás esetén a befizetett összeg az Intézménynél marad. A kollégiumi díj 10 hónapra van elosztva, amit minden hónap 15-ig kell befizetni, akkor is, ha a hallgató huzamosabb ideig otthon tartózkodik. A kollégium a legtöbb hétvégén nyitva van, de ünnepnapokon, hosszú hétvégeken zárva tart - az ilyen alkalom előre ki van hirdetve.

3. A rendszeres munkához pihenésre is szükség van, ennek érdekében este 22:30 és reggel 6 óra között őrizzék meg a csendet. Este 22:30 óráig fejezzenek be minden zajkeltő tevékenységet! (mosás, zuhanyozás, zene stb.)

4. Az utolsó hazatérők kötelessége a kapu biztonságos bezárása, a villanyok leoltása.

5. A szoba tisztaságáért a benne lakók felelősek. Takarítás a lakók közös megegyezése alapján történik. Napközben az ágyneműt el kell rendezni.

6. A konyhát, zuhanyozót használat után mindenki rendben hagyja el. Az aktuális konyhafelelősök feladata a szemét kivitele és a rendrakásra motiválás. Élelmiszer tárolása, fogyasztása csak az étkezőben történhet. A hűtőszekrény rendben tartása, leengedése e.ü. szempontból igen fontos. Erre ügyeljenek! Villannyal, vízzel takarékoskodjanak!

7. Az épületben dohányozni tilos! Tűzrendészeti szabály! Megszegése a hallgató elbocsátásával jár.

8. A mosást, szárítást az erre kijelölt helyiségben végezzék. A gépeket szabályszerűen kezeljék! Ágyneműt, huzatot a kollégiumban nem moshatnak.

9. Szobáikat közös megegyezés után dekorálhatják. Törekedjenek a jó ízlésre. A szobát átrendezni, a bútorokon és falakon bármit szerelni, szögelni csak az Intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján szabad. Az üres férőhelyekhez tartozó bútorokat a helyükön kell hagyni, és kérjük megóvni, kímélve használni.

10. A késői hazatérést - vagyis a 21:30 óra utánit - jelezzék a „Későn jövök” táblán! A Házirend értelmében és a közösség pihenése érdekében max. éjfélig maradhat kint, aki "Későn jövök" táblát használ. (Későn jövök szituáció: hittancsoport esti programja, kulturális program s hasonlók esetén.) Hajnali visszatérést nem tudunk engedélyezni. Az éjszakát a kollégiumon kívül tölthetik, de a "Távozás füzetbe" azt is be kell írni, éppúgy, mint a hétvégi, és egyéb hosszabb eltávozást, hazautazást! Ennek megszegése a kollégiumból való kizárást vonja maga után. Késő esti haza utazást nem tud a kollégium támogatni.

11. Vendéget csak a kijelölt helyen lehet fogadni, rövid időre, és legkésőbb 19 óráig tartózkodhat vendég a diákotthon területén. Akinek vendége van, jelezze a „Vendégem van” c. táblán. Szállóvendég fogadása nem engedélyezett. Aki mégis fogad szállóvendéget, a vezetőség elbocsájthatja.

12. A "Távozás füzetet", "Hibafüzetet", valamint az "Itthon vagyok", "Későn jövök", és "Vendégem van" táblákat használnia kell a hallgatónak.

13. Aki a közösség békéjét, nyugalmát megbontja, a vezetőség elbocsájthatja. (Ennek a túl sok késő esti kimaradás; a túl sok program, vagy túl sok diákmunka miatti gyakori késői hazatérés is lehet oka - mert a szobatársak pihenésére is ügyelni kell.)

14. Szándékos károkozás, vagy nem rendeltetésszerű használat miatti rongálódás esetén kártérítést kérhet az Intézmény. Aki elveszíti a bejárati, egyéb kulcsokat, köteles megtéríteni az új kulcs/chip árát.

15. A meghibásodást írják be a hibafüzetbe! A szokott módon szerelőt hív az Intézmény. A bentlakók szerelőt nem hívhatnak, sem barátot, sem más valakit szerelni.

***