Lelkiségünk

Bevezetés

„A láthatatlan Isten szeretetének vonzásában élte meg Franciska Anya életének mély és gazdag kiteljesedését. (….) Kongregációja életének irányt szabva választotta Szent Ágoston szabályait, aki ezáltal lelki atyánk lett.”
(Konstitúciók 3. pontja)

Lelkiségünk középpontja

Szentháromság

Lelkiségünk középpontjában a Szentháromság áll, és minden ebből következik. Krisztus az isteni Szeretet Fia példája szerint, mi is egyesítjük akaratunkat az Atya akaratával. „Jézust követve tisztán, szegényen és engedelmesen élünk.(…) olyanok leszünk, mint Mária, aki hitt, szeretett, és szolgált. Ily módon képesek leszünk örömöt, békét és vigaszt vinni az emberek közé.” (Konstitúciók 8. pontja)

Lelkiségünk jellemzői

Megfeszített Úr tisztelete

„Franciska Anya különös szeretetet tanúsított a Megfeszített Úr iránt. Átszúrt Szent Szívét szemlélve megértette, hogy Isten szeretete Jézusban lett láthatóvá” (Konstitúciók 4. pontja)
Nekünk, mint az Isteni Szeretet Leányainak legfontosabb feladatunk: Isten szeretetét láthatóvá tenni a világban. Ezért olyan fontos, hogy állandóan szemünk előtt legyen ez a kép, amely Franciska Anya szülőházából származik, és amely újra és újra emlékeztet bennünket, hogy „nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért.” (vö. Jn 15,13)

Háromszor Csodálatos Anya tisztelete

Franciska Anya az általa alapított Kongregációnak nem máriás nevet választott, de minden nővér megkapja a beöltözéskor elő- vagy utónévként a Máriát is. Mária az ideálunk. Mária bemutatásának ünnepén (november 21.) született meg a Kongregáció, és a fő Mária Ünnepünk a Háromszor Csodálatos Anya ünnepe, (Havas Boldogasszony aug. 5.)
Az Atya akaratának való engedelmességet Jézustól tanulhatjuk, de aki Krisztust akarja követni, Máriában találja meg a leghitelesebb mintát.

Szimbólumaink

Kongregációnk minden nővére az első fogadalomkor megkapja szimbólumainkat: az emblémát és a gyűrűt.

Emblémánkban – mint lelkiségünk szimbólumában – feltűnik a kihangsúlyozott kereszt, amelynek merőleges szára alul és felül három ágban végződik. Ha hosszabban szemléljük, a Háromszemélyű Istenre gondolunk, Aki megközelíthetetlen fényességből és messzeségből sugárzik világunkra, aki a Második Isteni Személyben emberré lesz, hogy megváltó halálával megmentse az emberiséget, és Aki mennybemenetele után elküldte nekünk a Szentlelket, akiben mindig az emberekkel marad. A három egymásba fonódó kör az isteni titkot, a Szentháromság személyei közötti kapcsolatot jelképezi.

Jézus legszentebb Szívét, mint Isten túláradó szeretetének szimbólumát tiszteljük. Az érmet és a gyűrűt, mint elkötelezettségünk jelét, akkor is viseljük, amikor valamilyen rendkívüli esetben civil ruhába kell öltöznünk. A szertartásban azt mondja a püspök:

„Vedd ezt a gyűrűt, emlékeztessen mennyei Jegyesedre, és arra az ígéretre, amelyet ma neki tettél!”