Misszióink

 • Ukrajna - Poltava

  „Fontos elemek az újraevangelizálás folyamatában: hűség az alapítási karizmához, közösség mindazokkal, akik az Egyházban ugyanazt a feladatot végzik, főleg a lelkipásztorokkal, s végül együttműködés minden jóakaratú emberrel. Ez pedig megköveteli, hogy komolyan vegyék fontolóra a hívást, melyet a Szentlélek az egyes intézményekhez intéz, azokban a régiókban is, ahol közvetlenül nem várhatók nagy előrelépések, s azokban is, ahol vigasztaló újraéledés tapasztalható…”(vö. II. János Pál pápa, Vita Consecrata 81.)

  Poltavának 350 000 lakosa van.1859-ben épült templomát 1936-ban a kommunista rezsim lerombolta.1994-ben elindult az újjászületés. Harkovból egy szerzetespap összegyűjtötte a katolikus híveket és egy magán lakásban szentmisére hívta őket. Munkatársul meghívta a lengyel nővéreket. Három nővér jelentkezett az újjászületés munkájához. Karácsonyra egy öreg épületből kápolnát létesítettek. Jelenleg 70 család tartozik a templomi közösséghez.

  Munkatársak
  Körmenet
  Közösségi munka