Szerzetesi képzés

Istennek szentelt élet – az Egyházban és az Egyházért

„Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából
arra a földre, amelyet majd mutatok neked.
Megáldalak…s te magad is áldás leszel.” (Teremtés 12,1-2)

„Az evangéliumi tanácsok vállalása a legszorosabban kapcsolódik Krisztus misztériumához, mert feladata, hogy amennyire csak lehetséges, mutassa be s abszolút és eszkatológikus értékként ragyogtassa föl azt az életformát, amit Krisztus választott magának. Maga Jézus vezette be ezt az életformát, amikor egyeseket meghívott, hogy hagyjanak el mindent és kövessék őt, majd a századok folyamán a Szentlélek hatására fokozatosan kibontakoztak az Istennek szentelt élet különböző formái.” (II. János Pál pápa, Vita Consecrata 29.)
„Jézust követve tisztán, szegényen és engedelmesen éljünk. Teljesen kiüresítve magunkat remélhetjük, hogy Isten szeretetétől eltelve olyanok leszünk, mint Mária, aki hitt, szeretett és szolgált. Ily módon képesek leszünk örömöt, békét és vigaszt vinni az emberek közé.”
(Konst. 8.)

Szerzetesi képzés

Képzésünk:

  • Jelöltidő (kandidátus majd posztulátus)
  • Noviciátus (újoncidő)
  • Juniorátus (ideiglenes fogadalmas idő)
  • Örökfogadalom (folyamatos formáció)

A beöltözést a jelöltidő és a posztuláns idő előzi meg. Beöltözéskor megkapjuk a szerzetesi ruhát és a fehér fátyolt. Megkezdődik a noviciátus. Annak letelte után következhet az első fogadalom. A nővér ekkor kötelezi el magát először a három evangéliumi tanácsra: a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre. A fogadalom évente megújítható. Öt év után következhet az örökfogadalom. Az örökfogadalommal a nővér egész életére Istennek szenteli magát.
Engedelmességi fogadalmunkkal alárendeljük akaratunkat az illetékes elöljáróknak a Regula és a Szabályzat értelmében. Képességeinket teljesen rendi közösségünk feladatainak teljesítésére szenteljük. A szegénységi fogadalom minden nővért a szegény életre kötelez: lemondunk a javak feletti rendelkezési jogról, egyszerűségben, megelégedettségben és igénytelenségben élünk. Nem ragaszkodunk személyekhez, helyekhez, hivatalokhoz, dolgokhoz. Tisztasági fogadalmunk által osztatlan szívvel adunk választ Jézus Krisztus szeretetére. Minden testi és lelki erőnkkel arra törekszünk, hogy Isten akaratát kövessük, Őt szeressük, és Neki szolgáljunk.