Vértanúink

  • M. Luka Liengitz nővér FDC

    M. Luka Liengitz nővér FDC

    Szarajevó mellett Bethánia temetőjében nyugszik több mint 100 éve 38 rendi testvére között. Ő is osztrák származású, mint a legtöbb itt nyugvó Isteni Szeretet Leánya.

    Szájhagyományból tudjuk, hogy Luka nővér a „szegények anyja” volt. Nagy és ökumenikus szíve volt; képes volt mindenben és mindenkiben Istent felismerni. Szeretetét, alázatát és hősies engedelmességét Isten sok kegyelemmel jutalmazta. Katolikusok, ortodoxok és muszlimok, papok és gyermekek hálával igazolják közbenjáró imája eredményességét. Meg vannak győződve Luka nővér közbenjáró hatalmáról és remélik, jóságában mindig bízhatnak. Luka nővér mindig a jóságot képviselte, menedéke volt a betegeknek, a munkanélkülieknek és minden szükséget szenvedőnek.

    Isten végtelen jósága világosan megmutatkozik sírjánál, († 1890 március 30-án) – melyet azóta is mindig friss virág borít. A hozzá fordulók meg vannak győződve szentségéről, a nép „szent Lukának” tiszteli.